1 Associació, milers d’històries

Un viatge que, de fet, només ha començat

Més de 60 anys de vida

Més de 2000 socis a la seva història

Milers d'aquaris a les nostres esquenes

Centenars de conferències i tallers impartits

Passat història present

L’Associació Aquariòfila de Barcelona va iniciar la seva activitat el 1959 quan, després d’una exposició ictiològica celebrada a unes galeries a les Rambles es reuneixen un grup de persones, molts d’ells sense conèixer-se d’abans, amb la finalitat de realitzar intercanvis de fauna, flora, potenciar l’estudi i el manteniment d’espècies aquàtiques, així com per conèixer el medi natural i protegir-lo, a més de mantindre un contacte més proper.

Aquesta reunió es va realitzar a un bar de les mateixes galeries on es va realitzar l’exposició. Les persones que es van reunir eren Francisco Fornoff Wagner, Juan Fábregas, Antonio Ros i Antonio Tarrades. Entre tots quatre decideixen fundar una entitat que agrupés a tots els aficionats a l’aquariofilia. I així naixia l’Associació Aquariòfila de Barcelona, la segona entitat a l’estat espanyol d’aquest tipus per data de fundació i la primera enregistrada oficialment.

Passats més de cinquanta-cinc anys, seguim agrupats per aconseguir els propòsits que van iniciar els nostres companys antecessors: agrupar aquelles persones interessades en l’afició aquariòfila dins el territori de la província de Barcelona, estenent-se també a tota la regió de Catalunya, per promoure-la, divulgar els coneixements vinculats a aquesta i fomentar la participació de la ciutadania. Però sempre fomentant i fent conscients sobre la tinença responsable d’animals aquàtics o semiaquàtics, impulsant pràctiques més ecològiques dins l’afició i relacionant la nostra pràctica amb el coneixement i respecte del nostre entorn i natura, així com vetllant per la conservació i/o recuperació de les nostres conques fluvials i marítimes.

Desitgem que l’associació continuï la seva tasca durant molt temps, així com que qualsevol persona que es vulgui involucrar amb els nostres propòsits pugui formar part del nostre grup i projecte.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona està registrada amb el núm. 80 al Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

fent afició des de 1959

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Tots els membres exerceixen el càrrec gratuïtament. L’elecció d’aquesta composició es va elegir en Assemblea General.

L’actual Junta Directiva restarà vigent fins el 13 de març de 2022 i està formada per:

Juan Blanch

Juan Blanch

President

Alberto Galofré

Alberto Galofré

Vocal

Jaume Capell

Jaume Capell

Vicepresident

Albert Rodríguez

Albert Rodríguez

Vocal

Carlos Canales

Carlos Canales

Secretari

Magda Fajardo

Magda Fajardo

Vocal

Sandra Navarro

Sandra Navarro

Tresorera