Termes i condicions

Darrera actualització: 28 de maig de 2018

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, aquariofilabcn.org (en endavant, lloc web) l’ostenta: l’Associació Aquariòfila de Barcelona, proveïda del NIF: G63366827 i inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció núm. 80. El seu representant és Juan Blanch Díaz, president d’aquesta. Seu social a PI. Universitat, 1 3-1, Local APY · 08007 Barcelona i amb correu electrònic de contacte: info@aquariofilabcn.org.

2. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS:

El lloc web:
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que al seu cas ofereixi als usuaris (en endavant, serveis).

L’Associació Aquariòfila de Barcelona es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Associació Aquariòfila de Barcelona pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el lloc web o l’accés als mateixos.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’usuari, alguns dels continguts o serveis oferts per Associació Aquariòfila de Barcelona o, si s’escau, tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del contingut o servei, en el cas s’especificarà de forma clara i / o es posarà a disposició de l’usuari les corresponents Condicions generals o particulars per les quals això es regeixi. La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’usuari:
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’usuari i Associació Aquariòfila de Barcelona, ​​com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

El lloc web de l’Associació Aquariòfila de Barcelona proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i / o serveis i dades ofertes per l’Associació Aquariòfila de Barcelona sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per l’Associació Aquariòfila de Barcelona per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’usuari notificar de forma immediata a l’Associació Aquariòfila de Barcelona sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada a aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Associació Aquariòfila de Barcelona no serà responsable de les opinions abocades per usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre l’Associació Aquariòfila de Barcelona i l’usuari. Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest lloc web de l’Associació Aquariòfila de Barcelona es dirigeix ​​a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. L’Associació Aquariòfila de Barcelona no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, sigui totalment o parcialment. Si l’usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació
compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint l’Associació Aquariòfila de Barcelona cap responsabilitat.

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Associació Aquariòfila de Barcelona no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no fos en cap cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas l’Associació Aquariòfila de Barcelona serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi,
però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Fés clic aquí per llegir la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades.
5. POLÍTICA DE GALETES/COOKIES
Fés clic aquí per llegir la nostra Política de Galetes/Cookies.
6. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de l’Associació Aquariòfila de Barcelona posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.
L’Associació Aquariòfila de Barcelona no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

L’Associació Aquariòfila de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions,productes i serveis dels llocs web no gestionats per l’Associació Aquariòfila de Barcelona i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de l’Associació Aquariòfila de Barcelona haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels continguts i / o serveis del lloc web sense autorització expressa de l’Associació Aquariòfila de Barcelona.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de l’Associació Aquariòfila de Barcelona, ​​ni sobre els continguts i / o serveis d’aquest.
  • A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de l’Associació Aquariòfila de Barcelona.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Associació Aquariòfila de Barcelona i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de l’Associació Aquariòfila de Barcelona dels continguts, serveis i / o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Associació Aquariòfila de Barcelona per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Associació Aquariòfila de Barcelona.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho ha de comunicar immediatament a l’Associació Aquariòfila de Barcelona a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

8. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Associació Aquariòfila de Barcelona es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’usuari i l’Associació Aquariòfila de Barcelona es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.